In België is vandaag door de bisschoppenconferentie een nieuw initiatief voorgesteld voor de behandeling van klachten over kindermisbruik in de Rooms-Katholieke Kerk. Dit volgt na het rapport van de commissie-Adriaenssens afgelopen vrijdag. De commissie verzamelde zo'n driehonderd gevallen van kindermisbruik.

Ondanks het feit dat er in Nederland drie keer meer gevallen werden gemeld, is de impact van het seksueel misbruik in België is groter dan hier, meent kerkhistoricus Peter Nissen.

De Rooms-Katholieke Kerk neemt bij onze zuiderburen namelijk een andere positie in. "In België heeft de Kerk, ondanks ontkerkelijking, nog een meer vanzelfsprekende, gerespecteerde plaats in de samenleving. Daardoor komen de berichten zoals ze nu naar buiten komen des te harder aan."

Verveeld

Volgens de krant Het Nieuwsblad werd er het afgelopen weekend in de zondagsmis slechts in één op de drie kerken gesproken over het rapport van de commissie-Adriaenssens. "Vertegenwoordigers van de Kerk zijn er 'erg mee verveeld'. Ze weten daar niet goed raad mee."

"Voor het imago is het zeer schadelijk. Het rapport van Adriaenssens is de derde slag in een korte tijd. De affaire rond de bisschop van Brugge, die z'n neefje jarenlang misbruikte, daarna de val van de zeer populaire Danneels en dan nu het rapport Adriaenssens."

"Wat in ieder geval in België zeer diep heeft ingeslagen is dat nota bene een bisschop tot de daders behoorde."

Zwijgcultuur

Adriaenssens vond geen bewijs voor een doofpot van de bisschoppen, maar wees wel op een zwijgcultuur die binnen de kerk heerste. Nissen herkent dat.

"Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat er door bisschoppen in België echt vooropgestelde pogingen waren om gevallen geheim te houden. Er was een soort vanzelfsprekendheid dat over dit soort zaken niet gesproken wordt. De cultuur was er nu eenmaal naar om er niet over te spreken."

"Dat is in Nederland ook heel sterk het geval. Op dat opzicht verschilt de kerkelijke sfeer in Nederland niet zo heel erg met die van België."

STER reclame