Binnen defensie is vooral bij de officiersopleidingen KMA in Breda en KIM in Den Helder sprake van wangedrag en pesten. Dat staat in een rapport van een onderzoeksbureau, dat minister Van Middelkoop van Defensie naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De onderzoekers hebben zes militaire instituten bekeken. Volgens hen zijn de omgangsvormen en de sfeer in het algemeen positief, maar zijn er ook specifieke kenmerken die ongewenst gedrag in de hand kunnen werken. Dat zijn onder andere verveling, groepsdruk en een gebrek aan privacy.

Van Middelkoop onderschrijft de conclusies van de onderzoekers en hij neemt maatregelen om wangedrag terug te dringen.

Pesten

De leiding van de instituten moet meer aandacht besteden aan ongewenst seksueel gedrag. Ze moeten meer doen om pesten aan te pakken en te voorkomen. Ook wil hij de positie versterken van mensen die klagen.

Van Middelkoop wil de Tweede Kamer in maart 2011 informeren over de voortgang van de aanpak.

STER reclame