NOS NieuwsAangepast

Afronding Deltaplan markeert start Deltaprogramma

Klimaatcorrespondent Bram Schilham

De voltooiing van een kilometer lange keermuur in Harlingen is het officiële sluitstuk van de uitvoering van het Deltaplan uit de jaren vijftig van de vorige eeuw. Meer dan een halve eeuw heeft het geduurd om de verdediging van de hele Nederlandse kust op veilige hoogte te brengen. Inmiddels zijn de normen uit de vorige eeuw door de klimaatverandering waarschijnlijk alweer achterhaald.

Voor Deltacommissaris Wim Kuijken was het geen moeilijk besluit om in te gaan op de uitnodiging van het Friese Waterschap om de Harlinger keermuur officieel in gebruik te nemen. Want de formele afronding van het Deltaplan is volgens Kuijken onlosmakelijk verbonden met zijn eigen opdracht: kijken wat er nodig is om Nederland waterbestendig te maken in tijden van klimaatverandering.

Met andere woorden: wat is er na de 'oude' Deltawerken nog meer nodig, om weerstand te kunnen bieden aan de voorspelde stijging van de zeespiegel.

Veiligheidsnormen

In de aanloop naar Prinsjesdag wil Kuijken nog weinig kwijt over zijn aanpak. Op de derde dinsdag van september verschijnt zijn Deltaprogramma en dat wil hij nog even 'droog houden'. Maar in de afgelopen maanden lichtte hij al een paar tipjes van de sluier op. Zo stelde hij hardop de vraag of de huidige veiligheidsnormen nog wel voldoen.

Een goede verstaander kan daar uit afleiden dat er ongetwijfeld iets aan die normen zal moeten veranderen, om de Nederlandse kustverdediging ook in de toekomst het predicaat 'veilig' te kunnen geven.

Ook liet Kuijken eerder een bezorgd geluid horen over de situatie in het Rijnmondgebied. Niet dat daar meteen problemen dreigen door een hoger waterpeil, maar hij gaf aan dat het besluit over de situatie in de Rijnmond niet te lang op zich moet laten wachten.

Tijdspad

Vooral gezien de grote bevolkingsdichtheid en de economische belangen die daar zijn geconcentreerd.

Het Deltaplan dat op Prinsjesdag naar de Tweede Kamer wordt gestuurd, zal dan ook vooral een tijdspad bevatten. Wanneer moeten welke besluiten worden genomen en in welke volgorde? Want is er weliswaar nog veel tijd te gaan, voordat de zeespiegel eventueel tot gevaarlijke hoogte is gestegen.

Maar de afronding van het Deltaplan, meer dan een halve eeuw na de start heeft één ding nog eens onderstreept: aanpassing van de waterhuishouding en de kustverdediging vergt veel geld en een hele lange adem.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl