'Lage niveau mbo-leerlingen is groot probleem'

Aangepast

Door redacteur onderwijs Joséphine Truijman

Begin dit jaar kwam het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) groot in het nieuws. Studenten klaagden over grote lesuitval, gebrek aan begeleiding en slecht onderwijs.

De Onderwijsinspectie plaatste in februari een lijst van zwakke mbo's op internet. Naar aanleiding daarvan gingen mbo'ers de straat op om actie te voeren tegen de slechte kwaliteit van het onderwijs dat ze kregen.

Dit nieuws over de mbo's was voor de NOS aanleiding om docenten te gaan vragen hoe zij denken over hun vak en hun studenten. De NOS hield, met medewerking van de MBO Raad en CNV onderwijs, een enquête onder personeel van het mbo en kreeg bijna 400 reacties. De docenten, afdelingsleiders en directeuren werd onder andere gevraagd wat volgens hen het grootste probleem in het mbo is.

Leerlingen

Uit de ontvangen antwoorden bleek dat er volgens de betrokkenen drie grote problemen zijn. Als eerste noemden de docenten het lage niveau van de instromende leeringen. Zo beheersen ze bijvoorbeeld de Nederlandse taal niet goed. Om die leerlingen op niveau te krijgen, moeten extra lessen gegeven worden.

Daarnaast hebben sommige leerlingen problemen met drugs, alcohol of hun thuissituatie. Ook de vele cultuurverschillen tussen leerlingen maken het er voor de docenten niet makkelijker op.

"Je ziet ellende die je je niet kunt voorstellen", zegt Syl de Vries, docent techniek aan een mbo-school in Apeldoorn. "Ik ben hier zeker twee middagen per week mee bezig. Wij als school kunnen daar niet aan voorbij gaan."

Andere problemen

De docenten hebben naast het lesgeven en de moeilijkheden die ze daarin tegenkomen ook nog andere problemen. Zo vinden ze dat het management van de school te ver van de werkvloer staat. "Mbo-scholen zijn hele grote fabrieken geworden, met een gigantische organisatiestructuur. Hiervoor had ik een manager die in de zeven jaar dat ik hier voor de klas sta, minder dan twee minuten bij mij in de klas is geweest. Het management staat enorm op afstand", zegt De Vries over dit probleem.

Over de hoeveelheid administratieve rompslomp zijn de docenten ook niet te spreken. De Vries: "Administratieve onzin, de inspectie kijkt alleen maar of het op papier allemaal klopt. Dit zorgt alleen maar voor een te hoge werklast."

Er lijkt dus genoeg werk aan de winkel voor het ministerie van Onderwijs en de instellingen zelf.

STER Reclame