NOS NieuwsAangepast

Samenvatting Monitor Rassendiscriminatie

Samenvatting Monitor Rassendiscriminatie 2009 Gemaakt in opdracht van de directie Inburgering en Integratie van VROM. In 2006 is de Monitor Rassendiscriminatie 2005 gepubliceerd, toen nog in opdracht van de Coördinatie Integratiebeleid Minderheden van Justitie.

De Monitor gaat over alle mogelijke vormen van discriminatie, met hoofdstukken over onder meer onderwijs, arbeidsmarkt, huisvesting, horeca, antisemitisme, anti-islam etc. De cijfers gaan over de periode tot en met 2009, sommige tot en met 2008.

De monitor wordt gemaakt door tal van wetenschappers gespecialiseerd in de diverse onderwerpen. Het project wordt gecoördineerd door het Landelijk Expertisecentrum van Artikel 1.

Trends

1. Lichte daling van het aantal gerapporteerde gevallen van discriminatie (met name in verband met geloof). Marokkanen rapporteren de meeste gevallen, jongeren vaker dan ouderen. Volwassen autochtone mannen worden het meest genoemd als dader.

2. Toename van het aantal door politie en OM geregistreerde gevallen van discriminatie. In 2005 ging het in 43 procent van de gevallen om discriminatie op grond van ras of etniciteit. In 2008 was dat 69 procent geworden. Mishandeling en brandstichting met racistische achtergrond zitten niet in die cijfers. Uit politiecijfers van 2008 blijkt dat als die meegeteld worden, het aantal gevallen van discriminatie verdriedubbeld is.

3. Veel discriminatie wordt niet gemeld. Uit de onderzoeken van 2005 en 2009 blijkt dat hooguit één op de drie keer wordt gemeld. Mensen denken dat melden geen zin heeft. De mogelijkheid om discriminatie te melden bij de politie is maar bij één op drie mensen bekend.

4. Vooral moslims voelen zich gediscrimineerd vanwege hun geloof. Geweld tegen moslims neemt toe. Pieken doen zich in de verschillende registraties voor in (in)directe samenhang met ingrijpende gebeurtenissen (bijvoorbeeld de moord op Van Gogh) of met internationale politieke onrust (bijvoorbeeld in het Midden-Oosten).

5. Het aantal geregistreerde antisemitische incidenten neemt de laatste jaren af. Als ze zich voordoen is dat doorgaans in samenhang met de gebeurtenissen in het Midden-Oosten.

6. Extreem-rechtse straatorganisaties met antisemitische ideeën lijken kleiner te zijn geworden. Op internet blijven ze actief. Over de periode 2006 tot en met 2008 dalen de cijfers die beschikbaar zijn. De cijfers van het CIDI en van het Meldpunt discriminatie internet laten hetzelfde beeld zien. Het zelfde geldt voor de cijfers van Justitie. Bij Antidiscriminatiebureaus werd in 2008 wel een stijging van het aantal antisemitische incidenten geconstateerd. Daarvoor is geen verklaring gevonden. Maar de actualiteit in het Midden-Oosten kan voor een scherpe stijging van het aantal incidenten zorgen. Holocaustontkenning en schending van joodse begraafplaatsen en monumenten blijven zich voordoen.

7. Afname van discriminatie op de arbeidsmarkt. Alleen Marokkanen geven nog even vaak aan discriminatie te ondervinden als in 2005. Maar niet-westerse allochtonen hebben nog steeds een grotere kans op werkloosheid en vaker tijdelijke of flexibele contracten dan autochtonen. De financiële crisis treft niet-westerse allochtonen harder dan autochtonen en vooral mannen en jongeren. Opleiding en leeftijd verklaren volgens onderzoek van het SCP deze verschillen niet. Dat wijst op discriminatie. Uit ander onderzoek blijkt dat het selectiegedrag van werkgevers een rol speelt bij de hogere werkloosheid van allochtonen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl