Door NOS Net-redacteur Bas de Vries

"D66 wil dat iedereen 10 procent van elke zorgrekening zelf betaalt, met een inkomensafhankelijk maximum per jaar", staat te lezen in het verkiezingsprogramma van de partij. "Hiervan worden de kosten van het huisartsenbezoek uitgesloten. Voor chronisch zieken wordt een reële en passende financiële tegemoetkoming gevonden."

Maar klopt dat percentage wel? Joeri Jansweijer, student geneeskunde en rechten, is in een bijlage van de CPB-doorrekening van het D66-programma gedoken. Hij wijst erop dat daar (op pagina 98) sprake is van een hogere eigen bijdrage. "D66 kiest voor een procentueel eigen risico waarbij de eigen bijdrage 25 procent van de zorguitgaven bedraagt", schrijft het Centraal Planbureau.

"Wat is waar?", wil Joeri Jansweijer weten. Gaan patiënten bij D66 nu 10 of 25 procent van hun zorgrekening zelf betalen?

De feiten Michiel Verkoulen is niet alleen de nummer 23 van de D66-kandidatenlijst bij deze verkiezingen, hij is ook eerst verantwoordelijke voor het zorghoofdstuk in het programma. Hij vertelt dat zijn partij de eigen bijdrage na het vaststellen van deze tekst inderdaad heeft verhoogd.

"Er zijn twee hoofdredenen waarom wij een eigen bijdrage in deze vorm willen invoeren, met een maximum van 210 voor de laagste inkomens en van 400 euro voor midden- en hogere inkomens", legt Verkoulen uit. "De eerste is dat wij willen dat mensen beter beseffen wat de kosten van behandelingen zijn. Maar wij willen ook bevorderen dat mensen met hun kwalen naar de huisarts stappen en niet direct naar de spoedeisende hulp in het ziekenhuis. Dat is namelijk duurder."

Volgens Verkoulen is later echter uit berekeningen gebleken dat die gewenste effecten onvoldoende optreden bij een eigen bijdrage van slechts 10 procent. Vandaar de verhoging in tweede instantie.

Conclusie Het D66-verkiezingsprogramma is op het punt van de eigen bijdrage achterhaald. Patiënten zullen meer zelf moeten betalen aan bijvoorbeeld hun ziekenhuiskosten dan in het programma staat.

Had de partij die aanpassing niet op de een of andere manier bekend moeten maken? Verkoulen: "Ik heb dit de afgelopen weken in campagnedebatten over de zorg naar buiten gebracht."

Dit is de zevende aflevering van Fact check NOS, een serie waarin de NOS op aangeven en met behulp van het publiek controleert of beweringen van politici tijdens de campagne wel kloppen. Meedoen kan door een mail te sturen met uw tip of vraag naar nosnet@nos.nl.

STER reclame