NOS NieuwsAangepast

Betere bescherming klokkenluiders door 'Expertgroep'

Klokkenluiders die misstanden bij de overheid willen melden, laten het afweten omdat ze geen vertrouwen hebben in de instantie waar ze dat moeten doen. Dat stelt de Expertgroep Klokkenluiders.

Bij de officiële instantie Commissie Integriteit Overheid (CIO) is dit jaar één melding binnengekomen, terwijl de Expertgroep zes meldingen heeft gekregen. "Daar zitten fraudezaken bij die gaan om tientallen miljoenen euro's", aldus Henk Laarman, lid van de Expertgroep Klokkenluiders.

In 2001 werd de CIO opgericht om het melden van misstanden bij de overheid te vergemakkelijken. Sindsdien zijn er 43 meldingen gedaan: 33 zaken zijn op voorhand afgewezen, 10 zaken zijn behandeld en dat heeft tot niet een zaak geleid waarin de klokkenluider in het gelijk is gesteld. Volgens de Expertgroep Klokkenluiders "beschermt deze commissie de overheid tegen de klokkenluider, de commissie heeft haar bestaansrecht verloren".

Paul van Buitenen

De Expertgroep is deze week officieel opgericht om klokkenluiders betere bescherming te bieden. De groep bestaat uit zeven bekende klokkenluiders onder wie Paul van Buitenen die fraude bij de Europese Commissie openbaarde en Harry Timmerman die de dwalingen in de Schiedammer Parkmoord blootlegde.

Andere klokkenluiders in de Expertgroep zijn Gerrit de Wit en Henk Laarman die bij VROM misstanden aan de kaak stelden, Paul Schaap die werkte bij de kernreactor van Petten en Cees Schaap die klokkenluiders begeleidt. Fred Spijkers van de landmijnenaffaire bij defensie is aspirant-lid.

Instituut Klokkenluiders

Voormalig minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken wilde klokkenluiders meer bescherming bieden. Daartoe zou een onhankelijk Instituut Klokkenluiders worden opgericht waarin de Expertgroep een rol kreeg toebedeeld. Maar door de val van het kabinet zijn deze plannen op een laag pitje gezet.

De nieuwe minister van Binnenlandse Zaken zou volgens de Expertgroep snel moeten besluiten tot de oprichting van het Instituut Klokkenluiders. Want totaal heeft de Expertgroep nu meer dan 43 meldingen van klokkenluiders die ze onderzoekt. Maar zonder een onafhankelijk instituut kan deze klokkenluiders geen bescherming worden geboden.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl