De waterschappen kunnen worden afgeschaft, zeggen de provincies. Dat levert een bezuiniging op van 380 miljoen euro per jaar. De waterschappen kunnen dan wel gewoon hun taken blijven verrichten, want Nederland heeft wel deskundige vaklui nodig, van baggeraars tot brugwachters, maar er zijn geen gespecialiseerde politici als dijkgraven en heemraden meer nodig.

De Vereniging Nederlandse Gemeenten heeft een ander plan. Die wil de bestuurlijke krachten van waterschappen en gemeenten bundelen.

Door slim samen te werken is volgens de VNG een reorganisatie van de waterschappen niet nodig. En dat levert tijdswinst en een besparing op.

Belastingen

De waterschappen en de gemeenten werken nu ook al samen op het gebied van waterveiligheid, het watersysteem en de afvalwaterketen. En ook op het gebied van belastingen wordt al samengewerkt, waardoor een efficiënte bedrijfsvoering mogelijk is.

Voor het opheffen van de waterschappen, zoals de provincies willen, is een grondwetswijziging nodig. Het samenvoegen van gemeente en waterschappen kan geregeld worden via een wijziging van de kieswet.

Vraagteken

De waterschappen zelf vinden dat de organisatie behouden moet blijven. Onafhankelijk waterbestuur, zonder last of ruggenspraak, is een levensbehoefte voor een land dat op de zee en rivieren veroverd is, zeggen ze. "Je kunt maar een keer een ramp krijgen en dan ben je voor jaren de klos, kijk maar naar New Orleans", zegt Peter Glas van de Unie van Waterschappen.

Ook oud-dijkgraaf Pieter Bos betwijfelt "of het verstandig is, daar zet ik een groot vraagteken bij". "Water is een zo essentiële voorwaarde voor ons bestaan, dat moet je niet laten afhangen van afwegingen van andere belangen. Ik ben toch een beetje bang dat met name bij provincies enzo dat wel degelijk gaat gebeuren."

 

 

STER reclame