Door Bram Schilham, correspondent klimaat en energie     De ambitieuze Europese klimaatdoelstelling om de CO2-uitstoot in 2050 met minimaal tachtig procent te verlagen ten opzichte van 1990 is technisch en economisch haalbaar. Tot die conclusie komen onderzoekers in de klimaatstudie Roadmap 2050, die vanmiddag in Brussel werd gepresenteerd.   Kern van het advies: investeer op grote schaal in duurzame energiebronnen zoals wind en zon, gebruik kernenergie en conventionele energiecentrales met CO2-opslag om pieken in energiegebruik op te vangen en verknoop de elektriciteitsnetwerken in Europa met elkaar.  

Hoogspannningsverbindingen

Opdrachtgever van het rapport is de European Climate Foundation, een non-profit organisatie die zich inzet om een oplossing voor het klimaatprobleem dichterbij te brengen. Bij het uitvoeren en presenteren van het onderzoek werden kosten noch moeite gespaard. Grote adviesbureaus als McKinsey, KEMA en ECN rekenden maandenlang verschillende scenario's door.   Het meest vernieuwende element van de studie is het plan om de duurzaam opgewekte elektriciteit door grote delen van Europa te transporteren. De gedachte is dat in de winter meer energie wordt opgewekt door de noordelijk gelegen windmolenparken.

In de zomer is het rendement van de zuidelijke zonnepanelen groter. Door het aanleggen van uitgebreide hoogspanningsverbindingen door heel Europa, kan de duurzame energie zo efficiënt mogelijk worden ingezet. 

Deltawerken

Uiteindelijk zal de consument niet méér geld kwijt zijn voor z'n elektriciteit, zo blijkt uit de berekeningen. Maar om die situatie te bereiken, moet er wel fors geïnvesteerd worden in centrales en netwerken. Een slordige 50 miljard per jaar tot 2050.

"Een paar duizend euro per Europeaan in veertig jaar," zegt KEMA-topman Pier Nabuurs in een poging het bedrag te relativeren. "Na de watersnoodramp werd voor de Deltawerken duizend gulden per Nederlander uitgetrokken. Deze operatie moet je daarmee vergelijken."  

Handschoen

De schrijvers van het rapport manen de Europese politici tot snelle actie. Voor 2015 moet de weg naar een CO2-arme energievoorziening zijn ingeslagen, anders wordt het bereiken van het doel alleen maar duurder. Maar EU-commissaris Connie Hedegaard van Klimaat laat zich niet overhaasten.

"De commissie is druk bezig met het schrijven van een strategisch plan voor de Europese energievoorziening. Deze studie kan daar aan bijdragen. Maar ik daag ook het bedrijfsleven uit de handschoen op te pakken.

U kunt het verschil maken," zei Hedegaard bij het in ontvangst nemen van de Roadmap.

STER reclame