PvdA en SP zetten vraagtekens bij het plan van minister Hirsch Ballin (Justitie) om de inlichtingendienst AIVD niet meer te verplichten mensen te informeren als ze zijn afgeluisterd.

Sinds 2007 moet de AIVD mensen in principe achteraf vertellen dat hun telefoongesprekken zijn afgetapt. In de praktijk is nog nooit zo'n melding aan iemand gedaan vanwege allerlei praktische en juridische bezwaren. Zo is volgens de AIVD in 43 procent van de gevallen afgeluisterde mensen na een aantal jaren onvindbaar.

Weinig meerwaarde

Hirsch Ballin wil de regels nu aan de praktijk aanpassen. Hij schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat de meldingsplicht erg veel werk voor de AIVD met zich meebrengt en weinig meerwaarde heeft. In plaats hiervan wil hij het voor mensen die zijn afgetapt, gemakkelijker maken om inzage te vragen in hun dossier.

De PvdA is verrast door het plan. Kamerlid Heerts noemt afluisteren één van de meest ingrijpende maatregelen die de overheid kan nemen, en vindt dat je mensen daarover moet informeren.

De SP wil de kwestie aan de orde stellen in het wekelijkse vragenuur in de Tweede Kamer.

STER reclame