President Obama komt met strengere regels voor de inzet van de Amerikaanse kernwapens. Later vandaag zal hij het nieuwe beleid officieel bekendmaken, maar in een interview met The New York Times loopt hij erop vooruit.

Obama zegt in de krant onder meer dat hij wil afzien van de ontwikkeling van nieuwe kernwapens. Verder zullen de Verenigde Staten geen kernwapens gebruiken tegen landen die zulke wapens zelf niet hebben en die zich houden aan het non-proliferatieverdrag, een verdrag dat het bezit en de inzet van kernwapens beperkt.

Zelfs als landen chemische of biologische wapens tegen de VS gebruiken, zal er volgens het nieuwe beleid Amerikaanse kernwapens worden ingezet om terug te slaan.

Uitzondering

Obama voegt daar wel aan toe een uitzondering te maken voor landen als Iran en Noord-Korea. Die landen worden ervan verdacht dat ze in het geheim kernwapens ontwikkelen.

Met zijn 'Nuclear Posture Review' distantieert Obama zich van zijn voorganger Bush, die het beleid in 2002 voor het laatst herzag en veel uitgebreidere kaders voor het gebruik van kernwapens toeliet.

Akkoord

Vorige week sloot Obama al een nieuw verdrag met de Russische president Medvedev. In dat akkoord spreken de VS en Rusland af dat ze hun aantallen strategische kernwapens verder terugbrengen. Donderdag ondertekenen Obama en Medvedev het verdrag in Praag.

Volgende week wordt in Washington ook een conferentie gehouden over nucleaire veiligheid.

STER reclame