Historie:

Het Alternatief Forum (AF) werd opgericht op 3 augustus 1991 door personen zonder partijpolitieke achtergrond. Het ging vooral om intellectuelen die zich zorgen maakten over de gang van zaken in het land. Ze kozen ervoor om in Suriname te blijven om richting te geven aan de verbetering van de situatie. In deze periode hadden de militairen weer de macht in handen door via de telefoon in december 1990 de regering naar huis te sturen (de 'Telefooncoup'). De oprichters vonden dat ze zich vrijelijk moesten kunnen bewegen in het land.

Kort na de oprichting voerde het Alternatief Forum met verschillende 'gelijkgerichte' sociale groepen en politieke partijen gesprekken. Dit resulteerde in de politieke combinatie Democratisch Alternatief '91 (DA'91). Deze bestond uit het Alternatief Forum, Pendawa Lima, BEP en HPP.

Tijdens de verkiezingen haalde deze combinatie negen zetels, maar belandde toch in de oppositie. Ondanks de enorme winst bleek dat gebrek aan politieke ervaring de leiders parten speelden. Al gauw ontstonden er onderlinge problemen met als gevolg dat de Pendawa Lima uit de combinatie stapte. Bij de verkiezingen van 1996 haalde DA'91 slechts twee zetels.

Na de vervroegde verkiezingen van 25 mei 2000  kreeg DA'91 drie zetels. Het Alternatief Forum begon zich steeds meer te vereenzelvigen met de naam DA'91. Bij de verkiezingen van 2005 nam de partij onder de combinatienaam A1 (Alternatief Eén) deel aan de verkiezingen. Deze combinatie bestond uit: AF (dus DA'91), PVF, D-21 en Trefpunt 2000. A1 behaalde drie zetels.

Situatie sinds 2005:

A1 had een goede positie om regeermacht te verwerven, aangezien het Nieuw Front voor Democratie en Ontwikkeling 23 zetels behaalde. Een samenwerking met de A-Combinatie - met vijf zetels - was geen riante meerderheid. Bij de onderhandelingen kon echter geen overeenstemming worden bereikt. A1 eiste het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij op, omdat de zetels van de combinatie vooral met de steun van boeren in Saramacca en Nickerie waren verworven.

De VHP was echter niet van plan dit ministerie af te staan aan A1, aangezien een groot deel van de aanhangers van de VHP uit boeren bestaat. Toen er geen overeenstemming binnen A1 bereikt kon worden, nam DA'91 genoegen met het ministerie van Planning en Ontwikkelingssamenwerking. Er kwam een splitsing in de combinatie en Ricardo van Ravenswaay van DA'91 werd minister van Planning en Ontwikkelingssamenwerking.

DA'91 is per 16 maart toegetreden tot het Nieuw Front voor Democratie en Ontwikkeling. Pertjajah Luhur die deel uitmaakte van deze combinatie zet de samenwerking niet voort. Het Nieuw Front bestaat uit de Nationale Partij Suriname, de Vooruitstrevende Hervormings Partij, de Surinaamse Partij van de Arbeid en DA'91.

Deze partij wilde graag ook een plek op de kandidatenlijst in Nickerie maar de VHP deed geen concessies en om één van haar vier plaatsen af te staan. Hoewel Nickerie principieel was voor DA'91, is toch besloten om in 'nationaal belang' toe te treden tot het Nieuw Front.  DA'91 krijgt drie plekken op de kandidatenlijst van de Nationale Assemblee, twee in Paramaribo en één in Wanica. Jessurun komt op nummer vijf op de lijst in Paramaribo.

Doelstellingen partij:

DA '91 wil de kring van degenen die effectief deel hebben aan de politieke- en maatschappelijke besluitvorming zover mogelijk uitbreiden. Verder wil de partij dat de besluitvorming plaatsvindt na onbevooroordeelde afweging van alle ter zake doende feiten en vooruitzichten. Ook wil DA'91 dat bij de besluitvorming een groot gewicht wordt toegekend aan de gevolgen op langere termijn en aan internationale aspecten. Politieke verhoudingen zouden gebaseerd moeten worden op concrete partijprogramma's.

Wie is wie?

Voorzitter : Winston Jessurun Ondervoorzitter: Ricardo van Ravenswaay Secretaris: Wilfried Meyer Penningmeester: Frank Gummels

Winston Jessurun

Winston Jessurun werd geboren op 5 april 1952 in het district Coronie en is plastisch chirurg. Zijn politieke carriere begon bij de oprichting van het Alternatief Forum, later Democratisch Alternatief '91. Jessurun is vanaf 1991 lid van het parlement en voorzitter van DA'91. Jessurun is een verwoede rallyrijder en jager. Hij ging de politiek in omdat hij vond dat de situatie in Suriname moest veranderen en dat burgers zich vrij zouden moeten kunnen bewegen in het land. Jessurun wil met zijn politieke partij een alternatief zijn voor mensen die zich niet thuis voelen in de traditionele politiek.

Bron: Wereldomroep

STER reclame