NOS NieuwsAangepast

RIVM houdt rekening met meer Q-koortspatiënten

Door redacteur gezondheidszorg Rinke van den Brink De kans is groot dat er dit jaar nóg meer Q-koorts-patiënten zullen komen dan vorig jaar. Dat blijkt uit een interne nieuwsbrief van het RIVM, die in het bezit is van de NOS.

Op 10 maart waren er al 225 nieuwe Q-koorts patiënten gemeld. Vorig jaar op dezelfde dag waren er 11 patiënten geturfd.

Die enorme stijging is deels te verklaren uit de veel grotere bekendheid van de ziekte. Mensen vragen nu zelf om een Q-koortstest en ook huisartsen denken er eerder aan.

Meer redenen Maar dat verklaart volgens de onderzoekers niet de verveelvoudiging van het aantal patiënten. In 2009 liep het aantal patiënten uiteindelijk op tot 2300. In 2008 waren het er ruim 1000 en in 2007 ongeveer 190.

Tweeënhalf jaar geleden brak er Q-koorts uit in het Noord-Brabantse Herpen: 170 mensen werden ziek. Nooit eerder, nergens ter wereld, had de ziekte zich in deze omvang vertoond.

Tot dan kwamen er voor zover bekend jaarlijks hooguit tien gevallen voor. De epidemie beperkte zich aanvankelijk tot de provincie Noord-Brabant, maar heeft zich intussen als een olievlek over het land verspreid. Alleen in het westen van het land is de Q-koorts nog niet geconstateerd.

Maatregelen De stijging van het aantal patiënten is des te meer reden voor zorg, omdat er na lang touwtrekken tussen de ministeries van VWS en LNV een fors aantal maatregelen zijn genomen.

Sinds half december vorig jaar zijn er vijftigduizend geiten geruimd om verdere verspreiding van de Q-koorts te voorkomen. Er geldt een fokverbod en ook een vervoersverbod voor schapen en geiten naar besmette bedrijven.

Q-koorts wordt veroorzaakt door een bacterie: de Coxiella burnettii-bacterie. Die wordt uitgescheiden door besmette dieren, vooral geiten en schapen. De Q-koorts bacterie veroorzaakt abortussen. Vooral bij die abortussen komen miljarden bacteriën vrij.

Maar ook bij gewone geboorten gebeurt dat. In de moederkoek en het vruchtwater van besmette dieren zitten veel bacteriën. De bacterie zitten in veel kleinere aantallen ook ook in urine en ontlasting. De wind verspreidt de bacterie en zo raken mensen besmet.

afbouwen Het ministerie van Landbouw heeft het RIVM onlangs om advies gevraagd over het mogelijk afbouwen van de maatregelen. De deskundigen hebben zich daar op 5 maart over gebogen.

Afgelopen vrijdag zouden de ministers van Landbouw en Volksgezondheid de Kamer een brief sturen over de Q-koorts en het mogelijk afbouwen van de eerder genomen maatregelen. Tot op heden is het de ministers nog niet gelukt het eens te worden over de inhoud van die brief die nu vandaag of morgen wordt verwacht.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl