De koningin heeft het ontslag van de PvdA-bewindslieden aanvaard. Het kabinet-Balkenende IV gaat demissionair verder met de bewindspersonen van CDA en ChristenUnie.

Staatssecretaris De Jager wordt minister van zijn departement, Financiën, waar hij PvdA-leider Wouter Bos opvolgt. Staatssecretaris Huizinga wordt minister van VROM. Zij gaat weg bij Verkeer en Waterstaat, dat helemaal voor rekening van minister Eurlings komt. De Jager en Huizinga zijn inmiddels tot minister beëdigd.  

Minister Hirsch Ballin van Justitie krijgt Binnenlandse Zaken erbij, Verhagen van Buitenlandse Zaken krijgt ook de leiding over Ontwikkelingssamenwerking.

Vicepremier Rouvoet (Jeugd en Gezin) wordt ook minister van Onderwijs. Minister van Middelkoop van Defensie krijgt ook de portefeuille Wonen, Wijken en Integratie.

Controversiële onderwerpen Premier Balkenende heeft een verklaring afgelegd. Hij gaat de komende tijd met de Tweede en Eerste Kamer overleggen over controversiële onderwerpen, waarover het demissionaire kabinet geen besluiten mag nemen. Zijn demissionaire kabinet past bescheidenheid, zei hij, want het behandelt vooral lopende zaken.  

Het demissionaire kabinet probeert de ambtelijke adviezen over bezuinigingen nog wel voor 1 mei naar de Tweede Kamer te sturen.Dat betekent dat de adviezen over megabezuinigingen nog inzet van de verkiezingsstrijd kunnen worden. 

Balkenende bedankte de PvdA-bewindslieden voor hun inzet van de afgelopen jaren.

STER reclame