Het kabinet wil de Nederlandse taal verankeren in de Grondwet. Daarin wordt vastgelegd dat het Nederlands de officiële taal is en dat de overheid het gebruik van het Nederlands bevordert.

Het kabinet vindt de Nederlandse taal een belangrijk onderdeel van de Nederlandse cultuur. Door de internationalisering en de pluriforme samenstelling van de bevolking worden er steeds meer talen gesproken in Nederland.

Fries Het kabinet vindt het van belang dat het gebruik van het Nederlands niet in de verdrukking komt. De Grondwet moet daarom waarborgen dat mensen in Nederland altijd met de Nederlandse taal terecht kunnen.

In de Grondwet komt ook een bepaling over het Fries.

STER reclame