NOS NieuwsAangepast

Kabinet: informeren Kamer kon beter

Het kabinet is het na lang intensief overleg eens geworden over een reactie op het rapport van de commissie-Davids. Na afloop van een speciale ministerraad is een brief naar de Tweede Kamer gestuurd.

Het kabinet vindt dat de Kamer in de aanloop naar de oorlog in Irak op bepaalde punten beter had kunnen worden ingelicht. In de kabinetsreactie op het rapport van de commissie-Davids staat dat "het evenwicht van twijfels, vermoedens en onzekerheden" bij Nederlandse inlichtingendiensten uitgebreider en explicieter aan de Kamer had moeten worden gemeld.

Wijsheid Het kabinet zegt verder dat "het van wijsheid had getuigd" als de Kamer meer te horen had gekregen over het Amerikaanse verzoek aan Nederland om een bijdrage te leveren. Volgens het kabinet was dat juridisch overigens niet echt nodig.

Het kabinet herhaalt in de brief wat het vorige maand ook al toegaf: met de kennis van nu was voor de oorlog in Irak een adequater volkenrechtelijk mandaat nodig geweest.

Het kabinet accepteert de feitelijke beschrijving van de gang van zaken door Davids, maar het laat kwalificaties als "onwaarachtig" voor rekening van de commissie. Het erkent dat een brief van Buitenlandse Zaken uit 2002 waarin het beleid feitelijk werd uitgezet, beter in het toenmalige kabinet had kunnen worden besproken. "Dat betekent niet dat de uitkomst van zulk overleg anders zou zijn geweest", staat in de brief.

Verschillen Volgens de brief waren er ruim zeven jaar diepe verschillen over Irak in het politieke debat. "Die verschillen bestaan nog en het is de vraag of ze overbrugd kunnen worden", zegt het kabinet. De ministers willen uit de ervaringen van toen lessen trekken.

Vicepremier Bos vond het niet makkelijk om het eens te worden over een standpunt, zeker niet voor mensen die het jaren oneens zijn geweest. "Maar het is gelukt en daar ben ik opgelucht over", zei hij. "De bewoordingen zijn zorgvuldig gekozen en ze zijn helder."

Een maand geleden leidde het rapport bijna tot een kabinetscrisis. De PvdA vond dat premier Balkenende in zijn eerste reactie te veel afstand nam van het rapport-Davids. Het CDA en de PvdA verschillen al jaren van mening over de politieke steun aan de Irak-oorlog.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl