Seks met dieren wordt strafbaar. Na de Tweede heeft nu ook de Eerste Kamer een initiatiefvoorstel van de PvdA aangenomen.

In de Eerste Kamer gebeurde dat met een kleine meerderheid: 39 leden stemden voor, 34 tegen.

Met de wet worden ontuchtige handelingen met dieren strafbaar, ook als er geen sprake is van pijn of letsel. Ook het verspreiden en bezitten van dierenporno wordt verboden.

Symboolwetgeving CDA en VVD stemden tegen. Het CDA sprak van symboolwetgeving. "Bescherming van dieren op zichzelf is afdoende juridisch geregeld. Daar voegt dit wetsvoorstel niets aan toe", sprak CDA-senator Van de Beeten.

Ook volgens de VVD zijn er al genoeg wetten tegen dierenmishandeling.

STER reclame