NSB'ers op de vlucht · WikiCommons/Menno Huizinga

NSB-vluchtelingen opgevangen in kamp Westerbork

Joodse gevangenen zien Kamp Westerbork volstromen met zo'n 4000 NSB'ers. Die zijn op de vlucht geslagen na de aanhoudende geruchtenstroom dat de geallieerden al op Nederlandse bodem zijn.

De afgelopen dagen zijn er nog twee treinen uit het kamp vertrokken met Joden die gedeporteerd worden naar het oosten. Een nieuw transport is uitgesteld, omdat eerst de toegestroomde NSB'ers overgebracht zullen worden naar veilige opvangplekken.

We kijken onze ogen uit. Nu zijn jullie aan de beurt, dat zeggen alle blikken.

Hans Bial, Joodse gevangene in Westerbork

Volgens Hans Bial, een Duitse Jood die gevangen zit in Westerbork, is er sprake van ruzie en antisemitsche scheldpartijen in het kamp. Hij schrijft in zijn dagboek wat hij ziet gebeuren.

"'De eerste NSB'ers zijn gekomen, de meesten in particuliere auto's volgestouwd met koffers, kinderwagens, kisten en dekens. De stroom NSB-vluchtelingen golft door het kamp. Te voet, in auto's, op fietsen en boerenwagens, en op het laatst ook in goederen- en personentreinen komen ze aan."

"Iedereen staart elkaar aan, we staan maar wat in het kantoor van de afdeling Statistiek en kijken onze ogen uit. Nu zijn jullie aan de beurt, dat zeggen alle blikken."