In Rotterdam hangt men de vlag uit in afwachting van de bevrijders · Hollandse Hoogte

Bevrijdingsroes in Nederland: 'Breda is bevrijd!'

De bevrijding van Nederland is begonnen. Minister-president Gerbrandy meldde gisteravond vanuit Londen dat de geallieerden Nederlands grondgebied hebben bereikt.

Gerbrandy begon zijn toespraak toespraak via Radio Oranje gisteravond met de zin: "Nu de geallieerde legers in hun onweerstaanbare opmars de Nederlandse grens overschreden hebben, wil ik, uit naam van ons allen, onze bondgenoten hartelijk welkom toeroepen op onze vaderlandse bodem."

'Nederland herrijst'

Later op de avond werd bekendgemaakt dat de geallieerden al in Breda waren. De BBC zond het bericht in twintig talen de ether in: "Breda is bevrijd".

De berichten leiden tot opwinding in het hele land. Overal in Nederland gaan mensen nu ook de straat op, en bereiden zich voor op de komst van de Britten en Amerikanen die straks met hun tanks door de straten zullen rollen. Ze nemen vlaggen mee naar buiten en op veel plekken gaan mensen juichend en dansend over straat.

Vlaggen en sjerpen

In het Brabantse Dongen ziet Toke van Beek hoe de Duitse troepen zich terugtrekken. "Iedereen is er vol van. De vlaggen en oranje sjerpen worden opgezocht en men praat al over boemelen en Koninginnenfeest. En nog steeds trekken de troepen terug, door Dongen, net zo druk als ze in 1940 kwamen. Alles en iedereen leeft op. Steeds klinkt maar: 'Het gaat goed, 't gaat goed.'"

Ook in Friesland is de stemming hoopvol. De 16-jarige Adrie Meindersma is in Leeuwarden de straat op gegaan. "Het eerste bericht dat we vanmorgen hoorden was dat Breda is gevallen. Prins Bernhard bevindt zich reeds in de stad. Toen ik bij school kwam keerden een hoop jongens terug omdat ze bang waren voor razzia's. Ook ik ben maar weer teruggekeerd."

"Later hoorden we allerlei onsamenhangende berichten: Antwerpen is gevallen. De Engelsen rukken op naar Rotterdam. De haven is reeds door parachutisten bezet. Arnhem is gevallen. De tommy's zijn reeds bij Zwolle! Maar alle communicatie met het zuiden van ons land is verbroken," zegt Meindersma.

Feestende menigte op het Willebrordusplein in Rotterdam · Publiek domein

In Nederland werd al gespannen gewacht op de ophanden zijnde bevrijding. Brussel en Antwerpen werden de afgelopen dagen zonder veel Duitse weerstand bevrijd. De tommy's zijn er onthaald door een uitzinnige menigte.

Bovendien kondigde de Duitse Rijkscommissaris Seyss-Inquart gisteren de noodtoestand af in Nederland om de rust en orde te handhaven. Dat lijkt erop te wijzen dat de Duitsers een snelle inval verwachten.

De redactie van de illegale krant Het Dagelijks Nieuws bracht direct een bevrijdingsnummer uit en meldt dat de Britse troepen onderweg zijn naar Rotterdam.

Bevrijdingseditie van Het Dagelijks Nieuws · Delpher