Onderzoek naar Oost-Europese kinderen in Nederland

Het gaat niet altijd goed met de kinderen van Oost-Europese migranten in Nederland. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau dreigt een deel van de 40.000 Oost-Europese kinderen die hier wonen, te ontsporen. Door slechte huisvesting, het heen en weer gereis van hun ouders en ze spreken soms slecht Nederlands. Minister Asscher van Sociale Zaken wil een uitgebreid onderzoek.