NOS NieuwsAangepast

Asscher: rechtsstaat in Grondwet

In de Grondwet komt te staan dat Nederland een democratische rechtsstaat is. Nog vóór artikel 1 wil het kabinet de bepaling opnemen: "De Grondwet waarborgt de democratie, de rechtsstaat en de grondrechten." Het kabinet benadrukt dat in de internationale rechtsorde de "drieslag" democratie-rechtsstaat-mensenrechten de standaard is. In menig grondwet wordt dat ook met zoveel woorden gezegd, maar in Nederland ontbreekt zo'n zin.