Ook Van Klaveren uit PVV-fractie

Opnieuw verlaat een PVV'er de fractie. Nu stapt Joram van Klaveren op. Ook voor hem zijn de omstreden uitspraken van PVV-leider Wilders de aanleiding. En ook hij gaat als eenmansfractie verder. Volgens Van Klaveren is 'minder islam' steeds meer verworden tot 'minder Marokkanen'. Hij noemt de gang van zaken op de uitslagenavond in Den Haag de druppel die de emmer deed overlopen.