Vanuit de Verenigde Staten komen deze dagen positieve berichten over de economie, maar van het herstel is bij veel mensen thuis helemaal niks te merken. Het kloof tussen arm en rijk is tijdens de crisis snel groter geworden. Eén op de zeven Amerikanen leeft in armoede en is afhankelijk van voedselhulp. Hulp waarop de overheid bezuinigt.