Asscher: geen gevaar voor kabinet geweest

Volgens vice-premier Asscher is het kabinet geen moment in gevaar geweest door de opstelling van Eerste Kamerlid Duivesteijn over het woonakkoord. "Het ging om een inhoudelijke discussie, daar moesten we uit komen, en dat is gelukt." De Eerste Kamer keurde met 38 voor en 37 stemmen tegen het woonakkoord goed. Asscher voerde de weken ervoor de belangrijkste gesprekken met de betrokkenen over het woonakkoord. Hij vreesde geen moment dat het mis zou gaan. Als de Eerste Kamer tegen het woonakkoord had gestemd, was het wel moeilijker geworden, zegt Asscher. De coalitiepartijen VVD en PvdA hadden met oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP het akkoord afgesloten. Als de PvdA dan vervolgens zelf de plannen onmogelijk had gemaakt, dan was de oppositiesteun bij andere akkoorden veel onzekerder geworden.