Dekker: universitair geschoolden voor vwo klas goed idee

Staatssecretaris Dekker van Onderwijs vindt het VVD plan om bovenbouw vwo-ers zoveel mogelijk door universitair geschoolde leraren op te leiden op zich een goed plan.