Wie is de ijdelste econoom...?

De website <a href="http://www.ftm.nl/exclusive/ijdelheid-economen-gekwantificeerd/">Follow the money</a> heeft een ranglijst opgesteld over ijdele economen, de zogenoemde ijdelheidsindex. Wie is de ijdelste econoom?? Muziek: 't Is moeilijk bescheiden te blijven - Peter Blanker.