De stemming over de JSF-moties op de PvdA-ledenraad

Op de PvdA-ledenraad in Zwolle stemden de leden over moties over de aanschaf van de JSF. In motie 7 wordt opgeroepen om helemaal te stoppen met de JSF. In motie 8 wordt gevraagd om meer informatie. PvdA-leider Samsom sprak voorafgaande aan de stemming de leden toe.