Sociale diensten waarschuwen Den Haag

Steeds meer Nederlanders komen in de bijstand. Ze kloppen aan bij de sociale dienst voor een bijstanduitkering. Dat doen inmiddels zoveel mensen, dat die bijstand volgend jaar een half miljard euro meer gaat kosten, dan ze tot nu toe dachten in Den Haag, waarschuwen de sociale diensten.