"Rechters nemen vaak voortouw als het gaat om leven en dood"

In 2008 hielp Albert Heringa zijn 99-jarige moeder om te sterven. Ze wilde niet meer leven en kon geen arts bereid vinden om haar te helpen. Maar zijn hulp is strafbaar, want euthanasie is alleen toegestaan als aan een aantal strenge eisen is voldaan.