Monasch: rekening ging naar koper en huurder

PvdA-Kamerlid Monasch is het eens met de conclusie van de commissie Huizenprijzen dat de overheid moet ingrijpen in de huizenmarkt. Hij pleit voor een overheid die zich gedraagt "als marktmeester" en die optreedt als de prijzen te hoog zijn of als er te weinig huizen worden gebouwd.