Slachtoffers krijgen spreekrecht

Het spreekrecht voor slachtoffers bij grote misdrijven is beperkt. Maar staatssecretaris Teeven wil daar verandering in brengen. Voortaan zouden slachtoffers alles mogen zeggen, ook hoe zwaar er in hun ogen gestraft moet worden. De maatregel is niet onomstreden.