Meer werklozen verplicht aan het werk

Steeds meer werklozen moeten verplicht onbetaald werk doen. Anders raken ze een deel van hun uitkering kwijt. Meer dan een derde van de gemeenten is bezig met de invoering ervan. Een proef in Rotterdam wordt uitgebreid.