Weinig vooruitgang voor armen Zuid-Afrika

Aangepast op

Na twintig jaar ANC is er voor de armsten nog steeds weinig veranderd in Zuid-Afrika. De kloof tussen de allerarmste zwarten en de zwarten uit de midden- en toplaag wordt steeds groter.