Chris Ostendorf over de onderhandelingen in Brussel

Aangepast op

Chris Ostendorf over de patstelling tussen de lidstaten enerzijds en de Europese Commissie en het Europees Parlement anderzijds.