Varkens moeten Almere afhelpen van berenklauw

Harige varkens moeten Almere gaan verlossen van de reuzenberenklauw.