De dertiende penning is terug

De dertiende penning is een middeleeuwse belasting, die al jaren niet meer was geheven. Tot nu.