Steeds meer allochtone jongeren werkloos

De werkloosheid onder niet-westerse allochtone jongeren in Nederland loopt snel op. Volgens Forum, het instituut voor multiculturele vraagstukken, zat in het eerste kwartaal van dit jaar een op de drie jongeren zonder werk.