Waar is De Walcheren?

Aangepast op

Het admiraalsschip De Walcheren verging in 1689. Historici zijn ervan overtuigd dat er nog resten op de bodem van de Schelde-monding liggen. Duikers zoeken al jaren. Nu krijgen ze hulp van de marine.