WNF laat wereld over 40 jaar zien

In Rotterdam is tijdens een internationale vergadering van het Wereld Natuur Fonds het rapport 'Grenzen aan de groei' gepresenteerd. Daarin wordt een beeld geschetst van de wereld, zoals die er over 40 jaar uitziet.