Hondenpoep nog steeds grote ergernis

Hondenpoep: nog steeds klagen mensen over de overlast ervan in meer dan de helft van alle gemeenten. Het is al jaren zo en er lijkt weinig te verbeteren. Reden voor 60 gemeenten om er nog eens uitgebreid over te praten.