NOS Nieuws

Roep om eerherstel voor de heks: 'Ze moet van haar slechte imago af'

Overal in het land worden vandaag witte bloemen gelegd op plekken waar ooit 'heksen' verbrand zijn. De actiedag komt van vrouwen - moderne heksen - die pleiten voor een Nationaal Heksenmonument. Bij de heksenwaag in Oudewater zijn ze daar helemaal voor.