NOS Nieuws

'Deze stronk is 10.000 jaar oud'

Door de droogte zijn in het Friese Klaarkampstermeer hele oude boomstronken boven water gekomen. "Deze boomstronken zijn tussen de 10.000 en 15.000 jaar oud", vertelt boswachter Gjerryt Hoekstra. "Dat was in de periode na de laatste IJstijd."