NOS Nieuws

Van der Staaij (SGP) valt Rutte aan op financiële degelijkheid

Volgens Van der Staaij zou Rutte, als hij in de oppositie zat, gehakt hebben gemaakt van dit coalitieakkoord.