Let's play darts: topsport in de kroeg

Darts is allang veel meer dan even wat pijltjes gooien en toch blijft het imago van kroegsport bestaan. Terecht? Dat zochten we uit in deze Sportexplainer.