Minister De Jonge over extra maatregelen vanwege omikronvariant

Reizigers die uit hoogrisicolanden in zuidelijk Afrika komen, krijgen een quarantaineplicht. Gemeentes moeten controleren of die worden nageleefd, aldus de demissionair minister.