De Jonge: dat maatregelen nodig zijn, staat buiten kijf

Welke maatregelen dat zijn, wilde hij na afloop van beraad met collega's nog niet zeggen.