Kamer en kabinet botsen over dekking zorgsalarissen

Het demissionaire kabinet trekt structureel 675 miljoen euro uit om de salarissen in de zorg te verhogen. De verhoging was een wens van de Kamer, maar hoe het wordt betaald, zint onder anderen SP-leider Marijnissen niet.