Oorlogsverhalen

Jacques Grishaver: 'De namen zijn aan de vergetelheid ontrukt'

Jacques Grishaver, initiatiefnemer van het Holocaust Namenmonument, vertelt over de invloed van het oorlogsverleden van zijn familie op zijn leven.