Watertekort en extreme droogte leiden tot protesten in Iran

Half juli ontstonden de eerste protesten in de zuidwestelijke regio Khoezistan, maar inmiddels zijn ook elders in Iran betogingen. Op sommige plekken leidt dat tot botsingen met ordetroepen. Er zijn al meerdere doden en gewonden gevallen.