De Jonge: 'Nog veel onzeker over het najaar, we moeten alert blijven'

Om de risico's te verkleinen wordt het testen na de zomer geïntensiveerd.